Dodatečné těsnění (tmelení) vzduchotechnických rozvodů AEROSEAL

Unikátní technologie pro
DODATEČNÉ TMELENÍ
VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ

Díky unikátní technologii AEROSEAL je možno dosáhnout takové těsnosti vzduchotechnického potrubí, jaká byla dříve možná pouze v teoretické rovině, anebo v laboratorních podmínkách.

Výsledky jsou měřitelné, okamžitě vyhodnotitelné a garantovatelné se zárukou 10 let.

ČÍST VÍCE

Technologie pro každého

PROJEKTANTI mohou garantovat, že jimi navržené systémy budou skutečně fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a že budou provedeny v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky na kvalitu.

VÝROBCI VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ nemusejí řešit sekundární problémy spojené s přepravou a montáží jejich výrobků. Je plně postačující, pokud je vyráběné potrubí v souladu s normami ČSN EN 1507 nebo ČSN EN 12237, a kvalita je ověřována pravidelnou výstupní kontrolou.

ZHOTOVITELÉ mohou prokazatelně doložit, že instalovaný VZT systém jako celek splňuje požadavky na těsnost definovanou projektovou dokumentací. Odpadají následné a finančně i časově náročné spory.

UŽIVATELÉ budov žijí v kvalitním vnitřním klimatu s optimální spotřebou energie a možností řádné regulace.

FACILITY MANAGEMENT má k dispozici jasné metody jak optimalizovat a ovlivňovat náklady na provoz budov díky tomu, že systém funguje tak, jak má.

MÁM ZÁJEM O TUTO TECHNOLOGII
Zelená linka: 800 700 020 nebo info@zatesnit.cz

Výhody technologie Aeroseal®

ČASOVÁ NENÁROČNOST

Technologie AEROSEAL® umožňuje nasazení ve velmi krátkém čase. Proces přípravy je relativně snadný a není třeba žádných zvláštních opatření.
Vzduchotechnický rozvod ošetřený systémem AEROSEAL® je možné téměř okamžitě používat. Za jediný den lze zatěsnit až 5 vzduchotechnických tras o celkové délce až 600 bm (skutečně provedená zakázka). Samotné provedení zatěsnění zpravidla zajišťují 2–3 kvalifikovaní pracovníci.
Pokud se ošetřuje potrubní rozvod v průběhu výstavby objektu, je možné jeho zatěsňování po etapách, čímž se eliminují možné prostoje stavby.
Technologie AEROSEAL - dodatečně těsnění, zatěsňování vzduchotechniky, vzduchotechnického potrubí

ZVÝŠENÍ KOMFORTU A ZLEPŠENÍ HYGIENY

  • Minimalizace energetických ztrát vzduchu netěsným potrubím
  • Řádná distribuce upraveného vzduchu v budovách po celou dobu životnosti
  • Žádný nadměrný hluk způsobený úniky vzduchu (pískání)
  • Eliminace přenosu pachů
  • Celkové zlepšení kvality vnitřního vzduchu
Technologie AEROSEAL - dodatečně těsnění, zatěsňování vzduchotechniky, vzduchotechnického potrubí

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Průměrné ztráty vzduchu důsledkem netěsností se v evropských budovách pohybují mezi 15 % až 30 %. Pokud není provedeno měření těsnosti, je dle ČSN EN 16798, část 3, pro potřeby energetického štítku budovy uvažován únik 15 %. I v případě naměření těsnosti třídy A je ztráta celých 6 % z celkového objemu.

Důsledkem kvalitně zatěsněného VZT systému je úspora na provozu ventilátorů až o 50 % a to zejména snížením SFP (specifický výkon centilátoru). V náročných provozech jako jsou nemocnice, hotely nebo luxusní kancelářské prostory je návratnost investice do zatěsnění kratší než jeden rok.

Technologie AEROSEAL - dodatečně těsnění, zatěsňování vzduchotechniky, vzduchotechnického potrubí

PROKAZATELNOST

Výsledky měření těsnosti před a po provedení zatěsnění jsou součástí závěrečného protokolu a jsou uvedeny ve zprávě, která se vydává ke každé provedené aplikaci. Protokol rovněž obsahuje záznam změn těsnosti v časové ose v průběhu zatěsňování.
 
V průměru dochází ke zvýšení těsnosti ošetřených systémů o více jak 90 %.

Referenční realizace technologie Aeroseal®

Technologie zatěsňování vzduchotechniky AEROSEAL® byla úspěšně aplikována v mnoha projektech po celém světě. V Evropě se jedná například o polytechnickou univerzitu ve Švýcarsku, serverovou farmu v Norsku nebo kliniku kardiologie v Makedonii.

V České republice byla technologie zatěsňování (dodatečného tmelení) vzduchotechniky AEROSEAL® úspěšně aplikována v pilotním projektu na zatěsnění stoupacího potrubí gastroprovozu bytového domu Botanica v Praze.

BD Botanica, Praha
Zatěsnění stoupacího potrubí gastroprovozu v BD Botanica zkvalitnilo bydení všem nájemníkům.
AFI Tower, Praha
Prezentace možností technologie AEROSEAL® v garážích kancelářského komplexu.
Kancelářský komplex, Praha
Nezaregulovatelný přívod vzduchu pro kancelářskou budovu byl skutečným problémem. 
Komerční prostory Rezidence Gemma, Praha
Zatěsnění společného odvodu odpadního vzduchu z komerčních prostor.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace